OGPR - OPOLSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA

DZIAŁALNOŚĆ GRUPY POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ


Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza została powołana z ramienia Fundacji  OGPR do realizacji celów społecznie użytecznych w zakresie ochrony życia i zdrowia jako wartości nadrzędnych, a także ochrony przyrody.


 
OGPR jest pierwszą Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą w Polsce, która otrzymuje specjalistyczne lokalizatory GPS Safety Pad pracujące w systemie ITMS24. Firma ITM Poland S.A. specjalnie dla naszej grupy ratowniczej przekazała 10 szt. takich urządzeń.
 
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza powstała do realizacji celów Fundacji min.takich jak:
-  edukacja w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wypadkom,
-  nabór i szkolenie kadry ratowniczej,
-  nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, o takim samym lub podobnym profilu działania, w kraju i za granicą,
-  współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnie ratownictwem,
-  prowadzenie działalności poszukiwawczo-ratowniczej oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
-  organizacja i prowadzenie szkoleń,
-  działania profilaktyczne na  rzecz zapobiegania wypadkom i innym zagrożeniom życia i zdrowia.


Fundacja poprzez działalność Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej realizuje swoje cele min. poprzez:
-  upowszechnianie i stosowanie nowoczesnych rozwiązań naukowych w zakresie ratownictwa,
-  wpływanie na zmiany o charakterze systemowym związane z działalnością ratownictwa cywilnego,
-  prowadzenie działalności zapobiegawczej, w tym:
              a) Propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,
              b) Prowadzenie działalności informacyjnej i instruktażowej w zakresie szkolenia psów ratowniczych
-  organizowanie i prowadzenie zespołów ratowniczych, w tym:
              a) Zrzeszanie i szkolenie ratowników i psów ratowniczych,
              b) Wykorzystywanie działalności ratowniczo-poszukiwawczej,
              c) Pomoc przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof,
-  Szkolenie wolontariuszy.
 
Więcej na oficjalnej stronie internetowej: OGPR